jQuery Gooey Menu đẹp cho web, blogger

iThuthuat -
jQuery Gooey Menu là 1 dạng menu sử dụng "lava lamp" phổ biến có hiệu lực để tạo ra các menu CSS với một hiệu ứng nền chuyển động dính. Bất cứ khi nào di chuyển chuột trên một mục trình đơn, phong cách mong muốn cho biết các mục menu được chọn sau chuột đến hạng mục đó, suốt làm nổi bật các mục hiện đang hoạt động. Mỗi menu đơn giản chỉ là một danh sách UL tiêu chuẩn và rất dễ dàng để tùy chỉnh, bao gồm cả bản thân hiệu quả dính.
- Đối với dạng Menu này, itviet360 giới thiệu cho các bạn thực hiện trên Blogger. Web thì các bạn làm tương tự không khác gì ^^
DEMO: DEMO Gooey Menu
CODE (các bạn chú ý đây là phần Code chung và cách làm trên cả Blogger và Web. Ở phần dưới bài viết mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện chi tiết trên blogger)
CODE 1: - Đặt code này ngay trước thẻ đóng
CODE 2: - Code CSS này có thể đặt trước thẻ hoặc ngay sau thẻ
CODE 3: Code HTML này đặt vào vị trí mà các bạn muốn hiển thị dạng menu này. Ở DEMO mình có 4 menu, nên các bạn sẽ chọn 1 trong 4 code HTML dưới đây (theo thứ tự lần lượt như trên hình hoặc DEMO trực tiếp nhé)
CODE 3.1

CODE 3.2

CODE 3.3

CODE 3.4

- Hướng dẫn trên blogger. Thêm trực tiếp vào template
Sao chép Code 1 và 2 đặt trước thẻ
Ví dụ thêm menu này ở dưới vị trí header (giống như menu của mình đặt ở dưới vị trí header), tìm tới đoạn code:


Chọn CODE 3.1 hoặc 3.2 . 3.3 3.4 dán dưới code ở trên
- Lưu temPlate lại và xem kết quả

0 comments: