Cách đổi tên, thông tin trên Facebook (FB) - Hướng dẫn mới nhất

Facebook không còn quá khó khăn với người sử dụng. Chỉ cần vài thao tác là chúng ta đã có thể làm quen sử dụng Facebook dễ dàng. Tuy nhiên vẫn có một số bạn thắc mắc về vấn đề làm sao để đổi được tên, thay đổi được thông tin của mình trên FB. Trên mạng có rất nhiều hướng dẫn đỗi tên, thông tin FB của bạn rồi nhưng mình vẫn muốn hướng dẫn lại để trả lời thắc mắc của các bạn.
1. Hướng dẫn đổi tên, tên người dùng, Email, mật khẩu, mạng liên kết và ngôn ngữ.
Để thay đổi được điều đó các bạn truy cập vào Thiết lập tài khoản
Cách đổi tên, thông tin trên Facebook (FB) - Hướng dẫn mới nhất, thiet lap tai khoan, settings account...

Sau đó có các lựa chọn thay đổi như hình dưới đây:
Cách đổi tên, thông tin trên Facebook (FB) - Hướng dẫn mới nhất, đổi tên facebook

Đối với các việc thay đổi:
- Tên: Lúc mới đầu sử dụng FB mình đổi tên không giới hạn, sau đó số giới hạn là không  vượt quá 5 lần đổi, bây giờ chỉ còn hiện tại thì chỉ được đổi tối đa 3 lần nên khi các bạn đổi thì cần lưu ý. Tuy nhiên mình vẫn có thể có tên phụ không giới hạn lần đổi. Ví dụ của mình là: Phong Vũ (Storm)
- Tên người dùng: Hiện tại cũng đổi được 3 lần
- Email
- Mật khẩu:  Đổi không giới hạn
- Ngôn ngữ:
2. Hướng dẫn thay đổi thông tin trên Facebook
- Để thay đổi thông tin, các bạn vào trang cá nhân, lựa chọn "Thông tin" như hình dưới đây:
Cách đổi tên, thông tin trên Facebook (FB) - Hướng dẫn mới nhất, cập nhật thông tin
Các bạn bấm vào "Cập nhật thông tin" hoặc "thông tin" đều có thể vào thay đổi được thông tin trên FB của mình
- Thay đổi thông tin bao gồm các lựa chọn:  Công việc và Học vấn, Giới thiệu về bản thân, Nơi sống, Thông tin cơ bản, Thông tin liên lạc, Trích dẫn ưa thích, Gia đình..., tình trạng quan hệ
- Khi vào đó các bạn tùy chỉnh theo ý của mình. Mình là khoái nhất chơi nhá hàng "hiện trang mối quan hệ" :)) 1 hồi lại chuyển độc thân -> hẹn hò -> kết hôn -> Ly thân -> Ly dị -> Góa vợ ...

Chỉ với những thao tác đó là các bạn đã thay đổi được những thông tin cần thiết.
Chúc các bạn thành công !

0 comments: