Code CSS rê chuột phóng to hình ảnh cho Web - Blog cực đẹp

iThuthuat -
Ở bài viết dùng Code Tooltip để giúp chúng ta rê chuột phóng to hình ảnh mình đã giới thiệu ở link: Code tooltip rê chuột phóng to hình ảnh. Đó là Code dành riêng về cho javascipt. Hôm nay mình giới thiệu tới các bạn code CSS cũng làm được như thế, và có vẻ đơn giản hơn, ngắn gọn hơn. Rất phù hợp cho Website - Blog thêm phần sinh động hơn.
DEMO:
CODE - CODE
CSS:HTML


Link màu đỏ được thay bằng link hình ảnh của các bạn.
Cách sử dụng:
Code CSS bạn có thể đặt như sau:

Code CSS

Hoặc:

Code CSS

Ví dụ bạn tạo 1 file HTML có nội dung dưới đây.

itviet360.com Code phóng to hình CSS

Chúc các bạn thành công !

0 comments: