Bài tập quản lý thư viện trong C, C++, C#

iThuthuat -
Bài tập quản lý thư viện trong C, C++
Một bài tập được khá nhiều bạn quan tâm trong thời gian vừa qua. Các hàm xây dựng để quản lý thư viện có liên kết với nhau. Bài tập quản lý thư viện này được các bạn thường sử dụng cho môn học CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT.
code quan ly thu vien trong c, bai tap quan ly thu vien trong c

 Mình đã gửi tới các bạn bài này khá lâu rồi, thời gian đầu làm quen với Blogger mình có đưa bài này.
Các hàm có trong quản lý thư viện quản lý sách như:
- Thêm sách
- Tìm sách
- Xóa sách
- Sửa sách
- Thể loại sách
....
Các hàm quản lý thời hạn, tình trạng sách... đều được thể hiện trong bài quản lý thư viện Code C này. Nếu các bạn trình bày ở dạng console trong C# thì các bạn khai báo tương tự
Các bạn có thể tham khảo
Lấy Code tại đây

----------------------------
Chúc các bạn học tập tốt !

0 comments: