Đưa nút Like (thích) vào từng bài viết cho Web - Blog (blogger - blogspot)

iThuthuat -
Đưa nút Like vào từng bài viết cho Web - Blog (blogger - blogspot) là một điều khá cần thiết để nhiều người biết tới Website của bạn, một ứng dụng facebook khá hay đó là Admin Website, blog có thể chèn ngay nút Like (thích) tự động trên từng bài viết của mình. Điều này các bạn thấy cụ thể như ở trang vnexpress.

Đưa nút like vào từng bài viết cho Website - Blog
Cụ thể code chèn của ứng dụng đó:style="border: none; height: 80px; width: 450px; bạn có thể thay đổi theo ý của bạn.
- Hướng dẫn trên blogger:
Các bạn vào Mẫu -> Chỉnh sửa HTML -> Mở rộng mẫu tiện ích. Tìm tới đoạn code:
và chèn đoạn code dưới đây sau nó: